Бурзгаш се загледа в далечината и като видя кралската каляска замалко да изпъшка...
- Тези воини, Торчо, са кралският ескорт... и по няк`ва щастлива случайност ги срещ`ме, за да ги подсигурим - каза Бурзгаш и се изплю настрани. - Дейба и тъмните му гвардейци, не ги знайш де ще се опитат да те нападнат..