Тази събота, на 10 юни, ще има редовна тренировка, която ще си започне на полянката зад Братската могила от 10:00. Аз ще водя и ще опресняваме строеве, формации и комуникации от нещата, които правихме на лагера през април месец!